• Ja çfarë ka brenda Qabesë në Mekë

    • October 22, 2018 15:31

    Në një sipërfaqe që nuk i kalon 180 metra katrorë, Qabja përmban tri shtylla prej druri të cilat mbajnë tavanin e saj. Druri i përdorur është i një prej llojeve më të forta, vën...