• Fruthi, diagnoza dhe masat parandaluese

    • January 10, 2019 19:00

    Fruthi ose morbilli, e njohur edhe si e “keqja e vogёl”, ёshtё sёmundje ngjitёse virale, qё klinikisht pёrcillet me temeraturё tё lartё, me shenja tё shprehura katarrale dhe par...