• ​Kundërshtohet ndryshimi i logos së Barcelonës

    • October 22, 2018 12:00

    Megjithatë, ndryshimet mund të vijnë prapëseprapë, pasi që Bartomeu e ka cilësuar reagimin e asamblistëve si një problem të vogël dhe ka thënë se logoja duhet të ndryshohet për...